Aktuellt
  Budskap
  Presentation
  Studiedagar, föreläsningar
  Böcker från IÖ Respons
  Amandas bok
  Beställningsinformation
  Kontakt
  Första sidan

 

Den nya boken ”Från min horisont” har nu recenserats och fått ett mycket positivt mottagande! Se Aktuellt!

IÖ Respons

är ett konsultföretag som arbetar med kompetenshöjning vad gäller barn/elever i behov av särskilt stöd.
Frågor som behandlas är bland annat:

Vilka barn?
Vilket stöd?
Varför, hur och för vem skrivs åtgärdsprogram?
Hur blir åtgärdsprogram ett effektivt och tidsbesparande verktyg i skolans vardag?

Företaget skräddarsyr studiedagar och föreläsningar om Åtgärdsprogram, IUP och Utvecklingssamtal var för sig eller i önskade kombinationer. Se Studiedagar, föreläsningar för exempel!
Kontakta oss för ett enskilt uppdrag: Se Kontakt!

Målgruppen är pedagogisk personal på alla stadier.
Verksamhet:


Föreläsningar och seminarieserier
Förändringsarbete inom skola
Projektledning
Utgivning av egna böcker, som används som kurslitteratur på universitet och högskolor. För mer information se
Böcker från IÖ Respons
eller Beställningsinformation


IÖ Respons leds av Inger Öhlmér, fil. mag. med beteendevetenskaplig inriktning och mångårig erfarenhet som lärare på olika stadier. Hon är en uppskattad och flitigt anlitad föreläsare och projektledare.
För mer information se Presentation.

Kommentarer från deltagare i seminarier/föreläsningar:
"Proffsigt och intressant! Tack."
"Mycket trevlig föreläsare som var lätt att lyssna på. Jag tycker att Inger är en föreläsare som all barnomsorgspersonal, lärare av alla kategorier låg, mellan, hög och gymnasiet borde få lyssna på."
Läs fler kommentarer!

 

  © IÖ Respons - www.iorespons.se